KOOPERATIVET

Här kan du läsa mer om hur föreningsarbetet på Kotten fungerar och vilket ansvar du har som förälder.

Hur fungerar föräldrakooperativet?

För en föräldrakooperativ förskola är föräldrarnas aktiva medverkan central. På Kotten ska vi föräldrar se till att personalen får förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Det innebär lite mer ansvar, lite mer arbete, men ger mångfalt tillbaka. Ett kooperativ ger fantastiska möjligheter att få inblick och inflytande i ditt barns vardag. När barnen lämnas och hämtas är de vuxna oftast välkomna att stanna lite längre om de vill.

Föräldrakooperativet Kotten i Kalmar sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna utgörs av alla föräldrar med barn på Kotten. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. På det här sättet får föräldrarna insyn och engageras i verksamheten på ett självklart sätt. Kooperativets verksamhet bygger alltså på ett aktivt föräldradeltagande. Varje dag finns föräldrar på plats på Kotten, ibland är man som förälder med hela dagar men oftast gäller det halvdagar eller några timmar på eftermiddagen. Föräldrainsatserna motsvarar  en halvtidstjänst vilket brukar bli 4-5 halvdagar per förälder och termin. Förutom de schemalagda arbetspassen ingår du som förälder i någon av föreningens arbetsgrupper.

Föräldrakooperativet Kotten är politiskt och religiöst obundet. Vi är tillsammans med 1200 andra förskolor, fritids och friskolor medlemmar i Kooperativens företagarorganisation (KFO).

Det finns andra former av kooperativ – inom barnomsorgen förekommer till exempel personalkooperativ. Andra driftsformer kan vara vinstdrivande aktiebolag eller dagis som drivs av stiftelser. Men som sagt – Kotten är ett föräldrakooperativ. Föreningen är välskött och har stabil ekonomi.

Kottens stadgar

Föreningen

Medlemmar i föreningen är alla vi som har våra barn på Kotten. Det är vi medlemmar som driver förskolan. Medlemmarna ansvarar för i stort sett allt som rör Kotten – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som personalen ansvarar för. Ansvaret och arbetet delas upp i olika arbetsgrupper.

Arbetsgrupper

För att arbetet i föreningen ska fungera smidigt ansvarar olika medlemmar för olika saker. Alla medlemmar ingår i en av följande arbetsgrupper: utegruppen, innegruppen, informationsgruppen, ekonomigruppen, lönegruppen, mat- rese- schemagruppen och personalkontaktgruppen.

Möten

En kväll per månad är det styrelsemöte där personalen och en representant från varje familj närvarar. På mötena beslutas om hur förskolan ska drivas och skötas. Personalen redogör för vad som hänt på Kotten och vad som planeras.  En gång per termin träffas föräldrarna utan personalen i ett föräldraforum och en gång om året är det årsmöte. En dag per termin är det arbetshelg då föräldrar och barn träffas på Kotten för att bygga, fixa, greja, umgås och äta mat.

Avgifter

Förskolan Kotten har kommunala avgifter.