MILJÖ

MILJÖ & AKTIVITETER

Förskolan Kotten har sin verksamhet i en äldre villa i två plan.Vi har en härlig gård med fruktträd, bärbuskar, trädgårdsland m.m. Utemiljön är kreativ och barnen har bl.a. möjlighet att gunga, åla, krypa, balansera och klättra. De har tillgång till sand och vatten – skapande lek. Genom denna lek stimuleras barnens grovmotoriska utveckling samt att de får använda alla sina sinnen. På gården finns också en välutrustad snickarbod.

I vår närhet finns flera stora grön- och skogsområden, som vi nyttjar på olika sätt. Där finns det möjlighet att leka, upptäcka och utforska naturens skiftningar under olika årstider.


INNEMILJÖ

Huset har många rum, så här finns alla möjligheter att tillgodose barnens olika behov till lek, fantasi och skapande verksamhet.