Utemiljö

Vi har en fantastisk utemiljö med olika fruktträd, bärbuskar, trädgårdsland m.m.

Miljön är mycket kreativ, barnen har bla. möjlighet att gunga, åla, krypa, balansera och klättra. De har tillgång till sand och vatten – skapande lek. Genom denna lek stimuleras barnens grovmotoriska utveckling samt att de får använda alla sina sinnen.

På gården finns också en välutrustad snickarbod.

I vår närhet finns flera stora grön- och skogsområden, som vi nyttjar på olika sätt. Där finns det möjlighet att leka, upptäcka och utforska naturens skiftningar under olika årstider.