Personal

Personalen är Kottens största tillgång. Tillsammans med barnen skapar de en varm och utvecklande miljö där både barn och föräldrar trivs. 

På Förskolan Kotten arbetar fyra ordinarie pedagoger: tre förskollärare och en barnskötare. Varje dag jobbar också minst en förälder på Kotten men personalen har ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Dessutom har vi egen (mäster)kock. Personalomsättningen är mycket låg vilket både vittnar om att personalen trivs och att föräldrarna är nöjda. Kompetensen är bred och erfarenheten mångårig – flera av pedagogerna har varit på Kotten sedan starten 1986.

Katarina Karlsson, förskolechef, förskollärare. 
Ulrica Hammarkvist, förskollärare. 
Maria Metsälä, kock
Ida Strand, barnskötare
Rebecka Sjöberg, förskollärare