Kooperativ

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där personalens och föräldrarnas gemensamma engagemang formar vår verksamhet.

Samverkan

På Kotten ska vi föräldrar se till att personalen får förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Det innebär lite mer ansvar, lite mer arbete, men ger mångfalt tillbaka.

Inflytande

Vi föräldrar får fantastiska möjligheter att få inblick och inflytande i ditt barns vardag. Tillsammans gör vi Kotten till den förskola vi vill ha till våra barn.

Här trivs varenda kotte!

Små barngrupper, mycket kreativitet och lekfullhet. Det är svårt att inte trivas på Kotten.

Andreas Karlsson, Förälder

Vår förskola är en plats där barnen står i centrum. Jag har varit med sedan starten 1986 och fått förmånen att tillsammans med pedagoger och föräldrar skapat vår fina förskola. Varmt välkomna att besöka oss!

Katarina Karlsson, Förskolechef

Vår värdegrund

Trygghet

Ansvar, respekt, hållbar framtid, utomhusvistelse/naturupplevelse

Glädje

Delaktighet, gemenskap och rörelseglädje

Lekfullt lärande

Lekens betydelse, samspel, nyfikenhet, upptäckarglädje

Framtidstro

Ansvar, respekt, hållbar framtid, utomhusvistelse/naturupplevelse

Våra värdeord skapar en helhet och vårt gemensamma förhållningssätt bidrar till att vi når dessa mål tillsammans. Vår och barnens TRYGGHET och GLÄDJE bildar förutsättningar för vår och barnens UTVECKLING och LÄRANDE. Tillsammans skapar vi en positiv FRAMTIDSTRO.

Tillsammans skapar vi Kotten!