Barngruppen består av cirka 20 barn i åldrarna 1-5 år. Målsättningen är att ha en så jämnt fördelad sammansättning som möjligt avseende kön och ålder. Detta lyckas inte alltid men vägs in när vi beslutar om nya barn i gruppen. Syskon till barn som redan går på Kotten har förtur och barnen behåller sin plats när de får syskon. Nya barn skolas in i verksamheten tillsammans med sina föräldrar.Vi har god personaltäthet och delar in barnen i grupper. Dessa gruppkonstellationer kan se olika ut från termin till termin beroende på gruppens sammansättning. Barnens förutsättningar och behov ligger till grund för hur vi medvetet främjar deras utveckling.

Enskilda förskolor, som t.ex Förskolan Kotten har eget kösystem. Till skillnad från de kommunala förskolorna är vi ej anslutna till Kalmar kommuns gemensamma kösystem. Innan ni ställer era barn i kö vill vi gärna träffa er. Kom och hälsa på!