Hur fungerar föräldrakooperativet Kotten?

För ett föräldrakooperativ är föräldrarnas aktiva medverkan central. På Kotten ska vi föräldrar se till att personalen får förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Det innebär lite mer ansvar, lite mer arbete – men ger mångfalt tillbaka! Ett kooperativ ger fantastiska möjligheter att få inblick och inflytande i ditt barns vardag.

Föräldrakooperativet Kotten i Kalmar sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Föreningen är välskött och har god ekonomi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna utgörs av alla föräldrar med barn på Kotten. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. På det sättet får föräldrarna insyn och engageras i verksamheten på ett självklart sätt.

Kooperativets verksamhet bygger på ett aktivt föräldradeltagande. Som förälder finns du på plats på Kotten och arbetar i barngruppen tillsammans med pedagogerna, några timmar på eftermiddagen, vanligtvis mellan 13:30-17:00. Föräldrainsatserna gäller något enstaka pass per förälder och termin. Förutom de schemalagda arbetspassen ingår du som förälder i någon av föreningens arbetsgrupper.

Föräldrakooperativet Kotten är politiskt och religiöst obundet. Vi är tillsammans med 1200 andra förskolor, fritids och friskolor medlemmar i Kooperativens företagarorganisation (KFO).

Föreningen

Medlemmar i föreningen är alla vi som har våra barn på Kotten. Det är vi medlemmar som driver förskolan. Medlemmarna ansvarar för i stort sett allt som rör Kotten – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som personalen ansvarar för. Ansvaret och arbetet delas upp i olika arbetsgrupper.

Arbetsgrupper

För att arbetet i föreningen ska fungera smidigt ansvarar olika medlemmar för olika saker. Alla medlemmar ingår i en av följande arbetsgrupper: utegruppen, innegruppen, informationsgruppen, ekonomigruppen, lönegruppen, mat- rese- och schemagruppen samt personalkontaktgruppen.

Möten

En kväll per månad är det Kottemöte där personalen och en representant från varje familj närvarar. På mötena uppdateras alla om hur förskolan drivas och sköts. Personalen redogör för vad som hänt på Kotten och vad som planeras framöver. Våra Kottemöten är ett väldigt mysigt och bra tillfälle att få en inblick i våra barns vardag.

En gång per termin träffas föräldrarna utan personalen i ett föräldraforum och en gång om året är det årsmöte. En dag per termin är det arbetshelg då föräldrar och barn träffas på Kotten för att bygga, fixa, greja, umgås och äta mat.

Avgifter

Förskolan Kotten har kommunala avgifter.